Alpha gedragstherapeut

Het beroep van gedragstherapeut voor honden, tegenwoordig ook wel "kynologisch gedragstherapeut" genoemd, is een vrij beroep en kent geen wettelijke bescherming; iedereen mag zich zo noemen. Voor u als hondeneigenaar is het van groot belang een goed gekwalificeerde gedragstherapeut te kunnen onderscheiden van mensen zonder up-to-date vakkennis.
 

Opleiding
Een Alpha-gedragstherapeut heeft een door de vereniging erkende opleiding met goed gevolg afgerond. Zij houdt haar vakkennis bij en voldoet aan de door de vereniging daarvoor gestelde eisen.

 

Gedragscode
Als lid van de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden "Alpha" conformeert ze zich aan de door de vereniging opgestelde gedragscode. Deze gedragscode kunt u hier lezen.

 
Legitimatie
Een Alpha-gedragstherapeut kan zich legitimeren door middel van een actuele Alpha-jaarkaart.
 
Alpha

 


Voor meer informatie kunt u mij na werktijd bellen op 06-19004582 of u kunt mij een email sturen: info@fjurdy.com